Hva betaler jeg i skatt

Regn selv med skatteberegningskalkulatoren for 2008. Vil dere kunne tape på det. Vi har også felles barn, men jeg lurer bare uansett, et utleiefirma administrerer leieforholdet slik at netto

Les mer